Thema Kennisstraat

In de regio Heuvelrug Kromme Rijn heerst een aanstekelijke energie, waar je jezelf kunt opladen. Wanneer stekker jij in? Of: Wanneer kom jij stekkeren? Er liggen kansen tot het verbinden van onderwijs uit de foodvalley, Wageningen(WUR, CHE) met dat van Utrecht (HU, UU) en de regio te ontwikkelen als plek waar mensen naar toe gaan om te resetten. Met de vele congres- en trainingscentra is het gebied een campus waar mensen uit het hele land en daarbuiten naar toe komen om te leren, zich te ontwikkelen en samen te werken.

Wat heeft de regio te bieden:

1 Vestigingsplek voor congrescentra, trainingscentra, onderwijsinstituten:

 • Meer dan 800 hotelkamers
 • Goede bereikbaarheid vanaf A12
 • Goede faciliteiten
 • Diversiteit aan aanbod

2 Stage mogelijkheden:

 • Studenten van zowel elk reeds aanwezig of nieuw onderwijsinstituut als vanuit Wageningen en/of Utrecht, kunnen hier door de grote diversiteit aan bedrijven stages lopen.
 • Stages zijn ook van belang voor het opdoen van werkervaring voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Meer samenwerking met educatieve instellingen binnen en buiten de regio
Verbinden congrescentra in de regio
In de regio aanwezige vertaalinstituten bij elkaar brengen
Binding ontwikkelen van jongeren met de regio
Jeugd ondersteunen op weg naar hun toekomst.
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laten participeren

Doel:

 • Meer samenwerking met educatieve instellingen binnen en buiten de regio
 • Verbinden congrescentra in de regio
 • In de regio aanwezige vertaalinstituten bij elkaar brengen
 • Binding ontwikkelen van jongeren met de regio
 • Jeugd ondersteunen op weg naar hun toekomst.
 • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laten participeren

Reeds lopende initiatieven:

 • Groen centraal is een bestaand samenwerkingsverband van 8 regionale congrescentra
 • Huiswerklessen bij bijv. tenniscentrum Doorn
 • Z-O-U-T helpt mensen bij omgaan met en vinden van digitale informatie om hun opleiding te ondersteunen.

Betrokkenen ‘Triple helix’: Ondernemers, onderwijs, overheid:

Deze partijen waren aanwezig bij de eerste roadshow van Q4 en ontwikkelden de eerste versie van project Educatiestraat: Z-O-U-T bibliotheek, Rabobank, gemeente Heuvelrug, SBI, BIGA, Areaaladvies, Communikaatie.

Om het project te laten slagen is het belangrijk dat een nog een aantal partijen aanhaakt. Te denken valt aan:

IVA, De Baak, Landgoed Zonheuvel, Mitex, Beukenrode, Mariniers Doorn (incl. educatie centrum voor Veteranen) Antropia, Kaapse Bossen. Er zijn reeds goede contacten met de wethouders van betrokken gemeenten, met Hogescholen HU en CHE, en met WUR en UU en Nyenrode.

Wil je meer informatie over het thema Kennisstraat? kennisstraat@regioq4.nl