Kansen benutten

Riek Bakker, stedenbouwkundige en in eerste aanzet adviseur van de Regio Q4 in dit project, benadrukte tijdens de ondernemersbijeenkomstvorig jaar al de kansen die de verschillende positieve krachten in de Heuvelrug KSR bieden. Zo zijn de kwaliteiten van de regio alom bekend, niet nu bedachten vanouds aanwezig. De regio is een sterk merk, zowel voor bewoners als voor bezoekers en bedrijven. In dit ‘profileringsdocument’ is de actuele standvan de natuurlijke en economische kwalitweiten van de Heuvelrug KRS verder onderbouwd en bevestigd. Dit profileringsdocument dient als aanzet voor eennadere samenwerking tussen bewoners, bedrijven en bestuurders in de regio met als doel om het gezamenlijk kwaliteitsbeeld beter uit te dragen en demeerwaarde van de regio niet alleen voor de omgevende regio’s, maar evenzeer landelijk meer onder de aandacht te brengen.

Zij noemde het een gegeven, dat het initiatief vanuit de markt tot samenwerking met de overheid extra kansrijk is. De ondernemersverenigingen hechten er grote waarde aan de bevolking en bezoekers en klanten van buiten de regio bij het gehele proces te betrekken.

Dit profileringsdocument heeft dan ook mede tot doel om iedereen te informeren die zich betrokken voelt bij de ruimtelijk-economischeontwikkeling van onze kwaliteitsrijke regio.

Het document is geen eindpunt, maar een startpunt naar nieuwe activiteiten.Met rapporten worden de kwaliteiten nog niet benut.De vijf ondernemersverenigingen willen als eerste stap in roadshows door de regio heen mogelijke maatregelen en actieplannen met hun achterbannen bespreekbaar maken en bruggen bouwen naar regionale en landelijke organisaties om met hen de regio, onze provincie en ons land economisch sterker te maken.

En dat in het belang van onze leden, de ondernemers in de Heuvelrug Kromme Rijn Streek.

Regio Q4
www.RegioQ4.nl

Profileringsdocument

Klik op bovenstaande afbeelding om het profileringsdocument te downloaden

 

Kwaliteiten van de Heuvelrug KRS in beeld met worden in beeld gebrachtcomplementariteit en identiteit als leidende thema’s.Deze thema’s zijn twee zijden van dezelfde medaille: identiteit gaatover het karakter van een gebied, complementariteit om de erkenningvan dat karakter door anderen. De koppeling van beide thema’s isessentieel als kwaliteit van een regio.

 

Etske C. Muis-Priester
Voorzitter Regio Q4
Mei 2015