Strategische richting

Regio Q4 zet in opeen aantal strategische onderwerpen via praktische projecten en communicatie met de regionale, provinciale en landelijke politiek.

De volgende onderwerpen zijn daarbij speerpunten:

Bereikbaarheid

Erop toezien dat Regio Q4 betrekking zowel per auto als met het openbaar vervoer zo optimaal mogelijk bereikbaar blijft. Daar wordt al druk aan gewerkt. Denk aan de ontwikkeling stationsgebied Driebergen/Zeist en de verbreding van de A27.

Economische ontwikkeling

Regio Q4 is gelegen aan de economische as Amsterdam-Utrecht-Eindhoven. Deze as heeft een positieve uitstraling naar de economische ontwikkeling van Regio Q4. Gecombineerd met z’n centrale ligging, de beschikbaarheid en instroom van hoogopgeleide HBO/Universitair geschoolde arbeidskrachten is de regio een gewilde vestigingsplaats voor (internationale) bedrijven. Regio Q4 is bovendien druk bezig met praktische initiatieven, zoals het regionaal aanbesteden, waarvan lokale bedrijven direct kunnen profiteren.

Kwaliteit van woon- en leefomgeving

De provincie Utrecht waar regio Q4 deel van uitmaakt scoort hoog op de kwaliteit van leven, onderwijs, (verkeer)infrastructuur en economische bedrijvigheid. Al deze punten zijn van cruciaal voor het aantrekken van ondernemingen, ook buitenlandse. Maar ook sociaal ondernemen is een belangrijke doelstelling. De eerste ervaringen daarmee zijn hoopvol.

Positionering van Regio Q4

Regio Q4 heeft aantoonbare pluspunten voor bedrijven om zich er te vestigen. Maar onbekend maakt onbemind. Goede marketing en branding is belangrijk.

Samenwerken

Het aanhaken bij initiatieven en allianties met bedrijven, brancheorganisaties, (kennis)instellingen, ondernemersverenigingen en overheidsinstellingen. Denk aan Utrecht Science Park en Nationaal Park Heuvelrug. Maar ook netwerken van de ondernemers in de regio is een belangrijk speerpunt. Ondernemers in de regio moeten elkaar nog beter leren vinden. Ondernemers moeten zich ook meer betrokken voelen bij Regio Q4.