Missie en Visie

Missie

Wat doen we in Regio Q4 en voor wie doen we het?

De missie van Regio Q4 is om samen met stakeholders de beste plek in Nederland te realiseren voor bedrijven om te ondernemen en voor mensen om te werken, te wonen en te ontspannen (recreëren), alles met respect voor elkaar en de omgeving’.

Visie

Waar staan we voor?

‘De beste omgeving om te ondernemen en te leven’.