07-09-16 Intentieovereenkomst Nationaal Park Heuvelrug

Van links naar rechts:
Janine Caalders, Voorzitter Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Etske Muis, Voorzitter Regio Q4
Bart Knol, Voorzitter Stuurgroep Nationaal Park Heuvelrug nieuwe stijl

Op 7 september hebben:

  • Stichting Regio Q4 vertegenwoordigd door de voorzitter E.C. Muis-Priester
  • Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, vertegenwoordigd door de voorzitter J. Caalders
  • Stuurgroep Nationaal Park Heuvelrug Nieuwe Stijl, vertegenwoordigd door de voorzitter B. Krol

een intentieverklaring ondertekend waarin partijen overeenkomen:

  • dat zij gezamenlijk, rnet andere stakeholders, zoals natuurbeheerders, landgoedeigenaren en overheden, vorm willen geven aan de toekomst van het Nationaal Park Nieuwe Stijl en dat ze dat doen vanuit de intentie van een permanente en nauwe betrokkenheid van ondernemers bij het Nationaal Park Heuvelrug.
  • dat zij open staan voor mogelijke aansluiting van andere partijen, vergelijkbaar met RegioQ4 en vanuit het gehele gebied van Nationaal Park Heuvelrug Nieuwe Stijl, indien en voor zover deze een meerwaarde opleveren voor de hierin beschreven intentie.

Groeifase is ingezet, sluit jij je ook aan?

300 bezoekers! En allemaal uit Regio Q4. Het congres op 7 april was geslaagd. Dat blijkt ook uit de enquête. De mix van locatie tot en met het de sprekers is in goede aarde gevallen. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten. Daar kun je alleen maar van leren. Daarnaast hebben we veel waardevolle tips gekregen. Daar wordt zeker wat mee gedaan, want Regio Q4 is er voor en door ondernemers.

ER GEBEURT MEER DAN JE DENKT

Op dit moment wordt druk gewerkt aan een verdere opbouw van Regio Q4. Achter de schermen wordt niet alleen bedacht, er wordt ook gedaan. Zo wordt er gelobbyd om samenwerkingsverbanden (verder) tot stand te brengen, wordt de strategie verder uitgewerkt, wordt concreet invulling gegeven aan een aantal thema’s en zijn er plannen voor nieuwe activiteiten en bijeenkomsten.

Lees hier het hele artikel